Riksintresse

Utö

A) Gruvmiljö med lämningar efter järnmalmsbrytning sedan åtminstone 1500-talet och den bebyggelse som tillkom som en följd av denna verksamhet. B) Populär sommarnöjesmiljö och samlingspunkt för sekelskiftets litterära och konstnärliga kretsar som utvecklades efter gruvdriftens nedläggning 1878.

Kommun: Haninge

Uttryck för riksintresset: A) Lämningar efter järnmalmsbrytningen med gruvhål, varphögar och andra anläggningar samt de obebyggda skogsområdena som gav bränsle till brytningen enligt den äldre tillmakningstekniken. Äldre vägsträckningar och hamnanläggningar. Bruksbebyggelse från 1700- och 1800-talen. Spår efter rysshärjningarna 1719. Kyrkan från 1850, söder om gruvbyn. B) Pensionat och sommarvillor från tiden kring sekelskiftet 1900.

Källa: RAÄ 97