Riksintresse

Huvudskär

Skärgårdsmiljö, med en grupp öar i ytterskärgården, som speglar en viktig del av skärgårdsbefolkningens försörjning. Från medeltiden fram till 1719 var Huvudskär den mest betydande säsongsfiskeplatsen i Stockholms skärgård, under 1800-talets andra hälft blev platsen en viktig lots-, tull- och fyrplats och öarna befolkades av sommar-gäster.

Kommun: Haninge

Uttryck för riksintresset: Lämningar från säsongsfiskeplatsens tid i form av bodgrunder och båtlänningar. Huvudskär och den täta bebyggelsen som ligger oregelbundet på de kala klipporna och som tagits i anspråk av sommargästerna. Hamnar, vägar, och bebyggelsekoncentrationer.

Källa: RAÄ 97