Riksintresse

Sundby - Varnö

Herrgårdslandskap i skärgårdsmiljö som speglar 1600-talet och det senkarolinska 1700-talet med en mindre herrgård.

Kommun: Haninge

Uttryck för riksintresset: Gråstensgrunden till den 1645 uppförda herrgården vid Sundbymaren och den nuvarande, efter ryssbranden 1719 uppförda, enkla herrgårdsbyggnaden i trä, på det medeltida Sundbys bytomt. Öppen jordbruksmark med ängs- och hagmarker omväx-lande med skogsområden, äldre vägsträckningar samt bryggor och hamnlägen. Byn Varnö, underlydande gårdar och fiskartorp i typiska strandnära lägen.

Källa: RAÄ 97