Riksintresse

Älvsnabben

Militär miljö med svenska flottans uppsamlingsplats och bas från 1500-talet fram till 1679, då Karlskrona övertog funktionen som örlogsstation, belägen vid en skyddad naturhamn invid farleden mot Stockholm från söder.

Kommun: Haninge

Uttryck för riksintresset: Den skyddade hamnbassängen och ankringsplatsen som bildas mellan öarna Älvsnabben, Kapellön och Gubbholmen. Lämningar efter kapell och begravningsplats på Kapellön.

Källa: RAÄ 97