Riksintresse

Görväln

A) Farleds- och kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på vattnet och till lands alltsedan järnåldern. B) Herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-, 1700- och 1800-talen.

Kommun: Upplands-Bro

Uttryck för riksintresset: A) Den kraftiga ruinkullen efter ärkebiskopens palatsliknande fäste från 1400-talets slut på Stäketholmen. Platsen för Tuna-byn på Lennartsnäshalvön och stora järnålders-gravfält, vilka berättar om trak-tens centrala betydelse under järnåldern. Knutpunkten mellan vatten- och landkommunikationerna med fyra generationer landsvägar allt ifrån landets äldsta statliga vägbygge 1665, samt järnvägssträckningar. B) De många herrgårdsanläggningarna och det av godsdriften präglade landskapet med storskaliga åkrar och alléer, bl.a. Almare-Stäket och Lennartsnäs. Odlingslandskapet med system av äldre vägar och jordbruksbebyggelse. (Miljön berör även Järfälla kommun.)

Källa: RAÄ 97