Riksintresse

Taxinge-Näsby

Herrgårdsmiljö av medeltida ursprung som speglar den mångsfasetterade verksamheten vid ett storgods under 1800-talet.

Kommun: Nykvarn

Uttryck för riksintresset: Slottet från 1803 och de samtidigt ombyggda flyglarna. Parken med barockanläggning, engelsk park och ett flertal lusthus. Den långa allén. Ett stort antal ekonomibyggnader för olika behov samt såg, torp och arbetarbostäder. Byggnader och anläggningar för gemensamma funktioner, så som kyrka, skola, järnvägsstation och handelsbod. Det av storgodsdriften präglade odlingslandskapet.

Ingår: Flera gravfält och en fornborg från järnålder.

Källa: RAÄ 97