Riksintresse

Täby prästgårdsmark

Fornlämningsmiljö som visar en bebyggelse etablerad under äldre järnåldern och dess fortsatta utveckling under yngre järnåldern fram till nutid.

Kommun: Täby

Uttryck för riksintresset: Stensträngssystem, husgrundsterrasser, fossila åkrar och gravar från bronsåldern eller äldre järnåldern i beteshagen sydost om prästgården. Yngre järnåldersgravfält vid Skogsberga och prästgården. Det omväxlande odlingslandskapet med låglänta åkrar och kuperade beteshagar

Ingår: Täby prästgård och prästgårdsskola, det tidigare kaplansbostället och Skogsberga gård samt några f d torp.

Källa: RAÄ 97