Riksintresse

LM-staden i Midsommarkransen

Bostadsområde med enhetliga flerbostadshus och nära anknytning till L. M. Ericssons nyetablerade fabriker, vilket speglar funktionalismens och 1930-talets strävanden inom arkitektur och planering med bostadssociala ambitioner.

Kommun: Stockholm

Uttryck för riksintresset: Planeringen med smalhus placerade på rad i nordost-sydväst i en kuperad terräng. Gestaltningsmässiga värden med "nya" planlösningar och omgivande grönska.

Källa: RAÄ 97