Riksintresse

Ålstensgatan

Bostadsområde i form av funktionalistiskt radhusomåde från 1932-33, som speglar den tidiga funktionalismens gestaltningsmässiga och sociala idéer om bra bostäder till rimligt pris för vanliga människor.

Kommun: Stockholm

Uttryck för riksintresset: Planeringen med sex grupper av snett förskjutna radhus med förgårdar och bakomliggande trädgårdar, på vardera sidan av den allékantade Ålstensgatan. Husens arkitektoniska utformning.

Källa: RAÄ 97