Riksintresse

Bornsjön

Herrgårdslandskap utmed Mälaren och runt Bornsjön och sjön Aspen, som präglats av ett sedan bronsåldern utvecklat jordbruk, kommunikationerna på vatten och till lands, den tidiga medeltidens sockenindelning och de stora herrgårdsanläggningarna.

Kommun: Södertälje

Uttryck för riksintresset: Gamla vägsystem. Det av storgodsdriften ända sedan förhistorisk tid präglade land-skapet. Äldre lantlig bebyggelse, exempelvis Talby och Bergsättra gårdar. (Miljön berör huvudsakligen Botkyrka och Salems kommuner.)

Källa: RAÄ 97