Riksintresse

Tullgarn

Kunglig slottsmiljö som huvudsakligen bär 1700-talets prägel men med medeltida anor, med omgivande park och vidsträckta ägor.

Kommun: Södertälje

Uttryck för riksintresset: Tullgarns slott med tillhörande byggnader, stor park som både innehåller en barockträdgård och en engelsk park. Den långa, raka allén med grindstuga samt de omgivande ägorna med såväl öppet odlingslandskap med inslag av stora ekar som ängs- och hagmarker. Tullgarns medeltida bytomt med yngre järnåldersgravfält.

Källa: RAÄ 97