Riksintresse

Överenhörna

Herrgårdslandskap som präglas av 1700-talets anläggningar men med rötter i en medeltida kungsgård.

Kommun: Södertälje

Uttryck för riksintresset: Säterierna Horn, 1580-talet, och Ekensberg, 1650-talet och efterföljare till Husby, men som huvudsakligen speglar 1700-talets arkitekturutveckling med tillhörande ekonomibyggnader, arbetarbostäder, lusthus, parkanläggningar, alléer och lämningar av industriell varksamhet. Rester av den medeltida kungsgården, som genom namnet Husby kan knytas till rikets centrala administration redan under järnålderns senare del. Överenhörna 1200-talskyrka, ombyggd under slutet av 1700-talet. Prästgården Äleby med tillhörande ekonomibyggnader.

Källa: RAÄ 97