Riksintresse

Erstavik

Herrgårdsmiljö i öppen, odlad dalgång vid en Östersjövik, med kontinuitet sedan medeltiden men med huvudsaklig prägel från den gustavianska tiden.

Kommun: Nacka

Uttryck för riksintresset: Den av J E Rehn ritade herrgårdsanläggningen med Erstaviks kapell som är en rest av den karolinska herrgården. Den franska parken som moderniserades på 1850-talet. Lusthus, båthus och brygga. Ekonomibyggnader, arbetarbostäder och torp, framför allt från 1800-talet. Prästboställe och klockarbostad samt Erstaviks skola. Det av godsdriften präglade öppna odlingslandskapet och vägnät som i huvudsak sammanfaller med 1700-talets landskap.

Ingår: Fyra gropkeramiska stenåldersboplatser samt fornlämningar från brons- och järnåldern.

Källa: RAÄ 97