Riksintresse

Duvbo

Egnahemsmiljö som tillkom 1899 på enskilt initiativ och efter flera stora industrietableringar (bla Sieverts kabelverk 1888). En av landets första egnahemsområden, som speglar idéerna och organisationsformerna i egnahemsrörelsens första skede och plan-utveckling samt byggandet kring sekelskiftet 1900. Den första i en rad av områden utvecklade av AB Hem på landet. Utvidgning mot väster på 1920-talet, som visar den fortsatta utvecklingen av egnahemsområdet

Kommun: Sundbyberg

Uttryck för riksintresset: Planläggningen med terränganpassat gatunät, flera mindre parker och gemensamma funktioner som kyrka och skola centralt placerade i den äldre delen av området. Individuellt formade flerfamiljsvillor och uthusbyggnader på stora tomter, inbäddade i en rik grönska. 1920-talets utvidgning av området med sitt mer regelbundna gatunät och större enhetlighet i villornas placering och utformning.

Källa: RAÄ 97