Riksintresse

Karlberg

Slottsanläggning och militär miljö präglad av stormaktstidens anläggning och funktionen som krigshögskola sedan 1792, världens äldsta i ursprungliga lokaler.

Kommun: Solna

Uttryck för riksintresset: Slottet med delar från framförallt 1600-talet och 1700-talets slut, tillhörande förläggningsbyggnader, stall och andra anläggningar. Den stora parkanläggningen med rester av den ursprungliga barockträdgården men idag huvudsakligen med karaktär av engelsk park. Den öppna exercisplanen framför slottet. Läget vid breddad kanal.

Källa: RAÄ 97