Riksintresse

Ytterskärgårdens jakt- och fiskeplatser

A) Skärgårdsmiljö som visar betydelsen av den säsongsvisa jakten och fisket i ytterskärgården för skärgårdsbefolkningens försörjning till in på 1900-talet, ett regionalt särdrag för Stockholms och mellersta Östersjöns skärgårdar. B) Kommunikationsmiljö med Svenska Högarnas fyrplats.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: A) Rikliga lämningar från säsongsfiskets och -jaktens tid, bl.a. säsongsfiskelägena vid Gillöga och Röder. Utspridda bodar för jakt och fiske från 1900-talets och i viss utsträckning 1800-talet. Andra lämningar som hamnplatser, tomtningar, ristningar och labyrinter. Öarnas och skärens vindpinade karaktär och fria sikt. B) Heidenstamfyren från 1874, kapell och hamnanläggningar.

Källa: RAÄ 97