Riksintresse

Svartlöga - Rödlöga

Skärgårdsmiljö med öar i Stockholms norra skärgård som präglats av ytterskärgårdens ekonomi, huvudsakligen baserad på jakt och fiske.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Skärgårdsbyar med en tät bebyggelse av enkla stugor och bodar. Svartlögas handelsbod och missionshus. Bryggor och hamnanläggningar. Lämningar av jakt- och fiskeplatser på öar, kobbar och skär. Spår av äldre tiders blygsamma husdjurshållning och odlingar på huvudöarna. Lämningar av bebyggelselägen som övergivits på grund av landhöjningen.

Källa: RAÄ 97