Riksintresse

Arholma

Skärgårdsmiljö med byn Arholma som utgjorde en av de nordligaste utposterna i Stockholms skärgård efter farleden norrut, med en sammansatt ekonomi baserad på jordbruk, sjöfart och fiske, och som omtalas redan på medeltiden.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Arholma by med för skärgården ovanligt välmående gårdar. Utskiftade gårdar, redargårdar, kapell, kvarn. Minnen av äldre vårdkasar och Arholma båk från 1768. Öppen odlingsmark samt ängs- och hagmarker. Äldre bryggor, hamnanläggningar och minnen av lotsverksamhet, fiske och sjöfart.

Källa: RAÄ 97