Riksintresse

Näs

Herrgårdsmiljö som är ett bra och pedagogiskt exempel på levnadsförhållandena på en mindre herrgård vid slutet av 1700-talet.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Huvudbyggnaden, uppförd 1773-75 till de något äldre flyglarna, efter mönsterritningar av C Wijnblad, med liten park, allé, lusthus och brygga. Dess inplacering i landskapsrummet, på ett berg med utsikt över sjön Sparren. Ekonomibyggnader, arbetarbostäder och torpbebyggelse samt det av herrgårdsdriften präglade kulturlandskapet.

Källa: RAÄ 97