Riksintresse

Länna

Centralbygd och farledsmiljö med medeltida fästen utmed Penningbyån och sjösystemet från Östersjön mot Upplands inre delar, under järnåldern och medeltiden en viktig vattenled.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Lämningar efter det medeltida fästet vid Slottstorp och den senare försvarsborgen Penningby slott, som troligen påbörjades under 1400-talets slut, vilka behärskade inloppet till farleden. Den engelska parken vid Penningby samt lämningar av tidiga industriella verksamheter som masugn och hammarsmedja på 1600-talet, manufaktursmedja på 1700-talet och ett tegelbruk. Länna sockencentrum med medeltidskyrkan i strandläge, prästgården och annan bebyggelse. Bryggor och gamla vägsträckningar. Det småbrutna odlingslandskapet med många små byar som inte förändrats vid laga skiftet.

Källa: RAÄ 97