Riksintresse

Malsta

Dalgångsbygd runt Malstasjön, som fram till tidig medeltid var lätt tillgänglig för sjöfarten, med sockencentrum, intilliggande större byar och gårdsbildningar av medeltida ursprung.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Sockencentrumet vid sjöns norra strand, med Malsta kyrka från 1300-talet, sockenmagasin och, i den intilliggande Malsta by, en skola som 1746 instiftades av ägaren till Degerö och 1786-89 byggdes i sten. Byn, där under medeltiden sätesgården för Malsta-ätten låg, och dess täta karaktär som mycket lite förändrades vid laga skiftet. Degerö herrgård vid sjöns södra sida, med huvudbyggnad från 1735 på medeltida grundmurar, samt tillhörande ekonomibyggnader, arbetarbostäder och omgivande åkrar, ängar och lövskogsdungar.

Källa: RAÄ 97