Riksintresse

Roslags-Bro

Centralbygd utmed en tidigare viktig farled, med medeltida sockencentrum vid en vägförbindelse över denna och med ett bebyggelsemönster som etablerats under järnåldern.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Det småbrutna odlingslandskapet med många järnåldersgravfält, den uppgrundade farleden Broströmmen och äldre vägsträckningar. Bymiljöer som Södersund och Norrsund, med bevarade uthuslängor och magasin samt torpbebyggelse. Roslags-Bro sockencentrum, där vägen korsar farleden, med medeltidskyrka, prästgård, sockenstuga och sockenmagasin.

Källa: RAÄ 97