Riksintresse

Häverö

Dalgångsbygd med miljön kring Häverö medeltida kyrka och äldre bebyggelsestruktur i ett småkuperat Roslagslandskap.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Den uppodlade dalgången med fornlämningar, äldre vägsträckningar, byar och gårdar, bl.a. Kimmine, Göringe och Buska med huvudbyggnad, ekonomibyggnader, statarstuga och allé. Häverö 1300-talskyrka.

Källa: RAÄ 97