Riksintresse

Grisslehamn

Kommunikations- och sommarnöjesmiljö som uppstod kring den 1754 från Gamla Grisslehamn hitflyttade poststationen för postföringen till Åland och Finland. Efter 1809 blev orten gränspost mot Finland och vid början av 1900-talet utvecklades den till en rekreationsort.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Posthuset från 1756, vilket också var avsett som värdshus. Kasernbyggnaden, tullmästarbostaden, tullvaktarstugan och annat som hör samman med gränsposteringen. Hamnen, fiskebodar, den relativt glest utspridda bebyggelsen samt pensionat och sommarvillor.

Ingår: Albert Engströms atelje från 1906.

Källa: RAÄ 97