Riksintresse

Backbyn

Kust- och skärgårdsmiljö som speglar den mångsidiga ekonomin med fiske och sjöfart, boskapsskötsel och jordbruk och olika binäringar på en större ö i Roslagens kustband.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Landskapets småbrutna karaktär med små åkrar och landskapsavsnitt som hålls öppna genom bete, samt obebyggda bergiga och skogsbevuxna områden. Backby med ett stort antal sjöbodar och båthus nere vid vattnet och den täta gårdsbebyggelsen högt upp på land, som en följd av landhöjningen. Tranviks by med utspridd bebyggelse. Lämningar av malm-, marmor- och kalkbrytning samt fyr- och lotsverksamhet.

Källa: RAÄ 97