Riksintresse

Lunda - Stora Söderby

Utgår på Riksantikvariämbetets förslag.

Kommun: Sigtuna

Källa: RAÄ 97