Riksintresse

Steninge

Slottsmiljö utmed vattenleden mot Uppsala, med anor från järnåldern och huvudsaklig prägel av det sena 1600-talets anläggning, som visar levnadsbetingelserna för landets ledande skikt och herrgårdslivets förändringar fram till 1900-talet.

Kommun: Sigtuna

Uttryck för riksintresset: Nicodemus Tessin d.y:s anläggning, uppförd 1694-98, och barockträdgården samt den engelska parken från 1800-talets början. Ekonomibyggnader och bostadshus från 1600-1900-talen, bl.a. den stora ladugården i sten från 1881. Alléer och det av godsdriften präglade landskapet, med torp och andra byggnader och anläggningar, samt den nära kontakten med vattenleden. Ortnamnet av närbelägen fornborg. Denna och en medeltida skans samt andra fornlämningar visar på en bebyggelsekontinuitet sedan järnåldern och en vikingatida stormannagård vid den strategiskt viktiga farleden.

Källa: RAÄ 97