Riksintresse

Fållnäs

Herrgårdslandskap kring den vid inomskärsfarleden strategiskt belägna sätesgården Fållnäs, med rötter i järnåldern och ett medeltida godskomplex med viktiga försvarsfunktioner.

Kommun: Nynäshamn

Uttryck för riksintresset: Fornborg och järnåldersgravfält som indikation på en förhistorisk stormannagård. Spår av medeltidens sätesgård i form av kastalgrund och en möjligen grävd kanal. Den nuvarande herrgårdsanläggningen från 1700-talet med medeltida murverk och valv, ekonomibyggnader samt annan bebyggelse som visar på godsets verksamhet såsom torp, kakelugnsmakeri, handelsbod och skola. Alléer och det av storgodsdriften präglade odlingslandskapet.

Ingår: Ett tiotal gropkeramiska boplatser från yngre stenålder.

Källa: RAÄ 97