Riksintresse

Ösmo

Sockencentrum, med medeltida kyrka och ett stort antal tillhörande byggnader, som ger en fullständig bild av de funktioner som i äldre tid kunde knytas till ett sockencentrum i en stor landsbygdssocken.

Kommun: Nynäshamn

Uttryck för riksintresset: Kyrkan med äldsta delar från 1100-talet. Kyrkoherdeboställe med tillhörande arbetarbostäder, komministergård, klockargård, fattig- och sockenstuga, ålderdomshem och skola.

Källa: RAÄ 97