Riksintresse

Hammersta

Herrgårdslandskap kring Hammersta säteri av medeltida ursprung och med rötter i järnålder och med en försvarsfunktion vid farleden.

Kommun: Nynäshamn

Uttryck för riksintresset: Det av herrgårdsdriften präglade landskapet. Fyra gravfält från järnåldern och två fornborgar vilka troligen är s.k. farledsborgar. Lämningar av ett medeltida fast hus. De två kvarvarande flyglarna till 1600-talets säteri. Hammersta gård från 1914, med tillhörande arbetarbostäder, ekonomibyggnader och såg.

Källa: RAÄ 97