Riksintresse

Öja bytomt - Landsort

Farledsmiljö som speglar sjöfartens betydelse och förändring i Stockholms skärgård från 1600-talet till 1900-talet, utmed den äldre inomskärsleden och from 1800-talets slut utomskärstrafiken.

Kommun: Nynäshamn

Uttryck för riksintresset: Äldre bylägen med bl.a. Norra Öja tidigare lotsplats med ett tjugotal husgrunder, båtuppdragningsplatser och åkerytor. Landsort vid öns södra spets, som vid 1800-talets slut utvecklades från fiskeläge till viktig hamn och lotsplats, med tät bebyggelse, hamnanläggningar och kapell. Fyren på södra udden med äldsta delar från 1672. Pestkyrkogård, hamnar och bebyggelse som är koncentrerad till några få lägen. Vägsträckningar och labyrint.

Källa: RAÄ 97