Riksintresse

Karta - Oaxen - Stora Vika

Industrimiljö som speglar tre olika faser i den för regionen unika kalkindustrins utveckling och det samhälle detta gav upphov till kring det 1832 startade kalkbruket på den lilla ön Karta, dess senare utveckling på ön Oaxen från 1865 och vid Stora Vika från 1948.

Kommun: Nynäshamn

Uttryck för riksintresset: Lämningar av kalkbrott, industrianläggningar och av hamnar på de tre platserna. Industrisamhällena med deras planläggning, bostäder och annan bebyggelse, bl a Marsta, med funktionalistiska flerfamiljs- och radhus för de anställda, uppfört vid 1940-talets slut efter ritningar av G Lettström.

Källa: RAÄ 97