Upphovsrätt

Upphovsrättslagen ger konstnärer, författare, kompositörer eller andra skapande personer rätt att bestämma över hur deras litterära eller konstnärliga verk ska användas.

Läs mer på regeringes webbplats: http://www.regeringen.se/sb/d/1920

Skolverket har en bra länksamling om upphovsrätt.

Läs mer här: http://www.skolverket.se/kollakallan