Sopdag, hämtning för  återvinning, dagen inne, tunnorna på plats.

Ett exempel på ett fotografi från projektet "Samtidsbild".

Kräpplavägen i Stuvsta/HuddingeFoto: Hans Wångberg, 2009

logo