Fornlämningar ligger ofta på steniga och knöliga höjder i landskapet, marker som genom historien inte lämpat sig till annat än bete. I dessa gamla hagmarker har fornlämningarna vårdats närmast omedvetet i alla tider. Nötkreatur och får är mest skonsamma mot fornlämningar och helst bör de sambeta. Foto: Janne Lindeberg, 2000

logo